Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp Ứng tuyển
Full-time  20 người
120,000 VNĐ - 210,000 VNĐ
120,000 VNĐ - 210,000 VNĐ 30/09/2021

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
7,000,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ
7,000,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ 30/11/2020

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
18,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ
18,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ 30/11/2021

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  2 người
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ 31/12/2021

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
7,000,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ
7,000,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ 31/10/2020

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
10,500,000 VNĐ - 22,000,000 VNĐ
10,500,000 VNĐ - 22,000,000 VNĐ 31/12/2021

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
2,500,000 VNĐ - 3,000,000 VNĐ
2,500,000 VNĐ - 3,000,000 VNĐ 30/04/2022

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
10 VNĐ - 25 VNĐ
10 VNĐ - 25 VNĐ 31/03/2021

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
12 VNĐ - 20 VNĐ
12 VNĐ - 20 VNĐ 31/03/2020

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  3 người
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ 31/08/2021

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
31/12/2021

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay

NƠI LÀM VIỆC
TUYỆT VỜI

Với môi trường trẻ trung và năng động, cùng cơ hội thăng tiến không giới hạn, Trường doanh nhân HBR tự hào là bệ phóng sự nghiệp vững chắc cho các bạn trẻ tài năng.

TUYỂN DỤNG HBR

Nơi những người trẻ theo đuổi đam mê và phát triển sự nghiệp

Hỗ trợ trực tuyến