Ứng tuyển vị trí: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GSTT

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GSTT 9,000,000 VNĐ

Giảng dạy/Đào tạo:

- Giảng dạy các lớp học thử tiếng Anh giao tiếp trực tuyến 1 kèm 1 cho học viên qua một trong các nền tảng: Skype, Facetime, Messenger Video Call hoặc Zalo Video Call…

- Giảng dạy theo giáo trình có sẵn. Khuyến khích giảng viên tham gia đóng góp ý kiến, điều chỉnh, tối ưu hoá chương trình học phù hợp với học viên.

- Tư vấn cho học viên lộ trình phù hợp, hỗ trợ các thông tin để học viên có thể quyết định theo học trực tuyến tại Langmaster.

- Thời lượng 1 lớp học: 60 phút/ buổi.

Quản lý chất lượng Gia sự trực tuyến:

- Theo dõi quá trình và chất lượng làm việc của GSTT theo tiêu chuẩn của Ban NC&PTSP.

- Liên hệ với các học viên và gia sư các lớp trực tuyến phát sinh vấn đề để hỗ trợ và đề xuất phương án giải quyết.

- Báo cáo lên TN NC&PTSP và Trưởng Ban vận hành về chất lượng lớp GSTT.

Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc sau giờ học & khi được yêu cầu.

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Hỗ trợ trực tuyến