Ứng tuyển vị trí: CHUYÊN VIÊN PR BRANDING

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
CHUYÊN VIÊN PR BRANDING 10,000,000 VNĐ

Pr - Branding:

- Hỗ trợ TP.Marketing trong việc lập và triển khai kế hoạch truyền thông đối với các thương hiệu của HBR Holdings.

- Kiểm soát thông tin truyền thông: Soạn thảo/ Biên tập và phân phối các thông cáo báo chí, hình ảnh, bài PR, nội dung truyền thông bên trong và bên ngoài công ty theo phân công.

- Phụ trách viết bài PR, chịu trách nhiệm thực hiện các công việc Online Marketing: Quản lý các website, diễn đàn và các trang mạng xã hội…

- Chịu trách nhiệm lên ý tưởng, kịch bản thực hiện các chương trình phát triển thương hiệu cho các thương hiệu của công ty.

- Xây dựng danh sách, thiết lập và duy trì quan hệ tốt với giới truyền thông, báo chí, đài phát thanh truyền hình, các cơ quan hữu quan, v.v.

- Điểm tin báo chí, thu thập và tổng hợp tin tức, hoạt động truyền thông của các thương hiệu trực thuộc công ty và các đối thủ.

- Tối ưu hóa tần suất xuất hiện và nội dung tin bài tốt liên quan đến hoạt động của các thương hiệu.

- Thực hiện các công việc phối hợp khác trong phạm vi trách nhiệm của Ban Marketing theo phân công của TP.Marketing.

Báo cáo định kỳ:

- Báo cáo đo lường, đề xuất cải tiến MKT.

- Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định và khi được yêu cầu.

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Hỗ trợ trực tuyến