[Kenh14] Bạn là “Thỏ trắng”, “Chó săn”, “Chó hoang” hay “Zoombie”: Ai sẽ là người khiến ông chủ kiên quyết giữ lại thời khủng hoảng?

[Kenh14] Bạn là “Thỏ trắng”, “Chó săn”, “Chó hoang” hay “Zoombie”: Ai sẽ là người khiến ông chủ kiên quyết giữ lại thời khủng hoảng?

Tin tức/ 22.04.2020
Buổi lễ Kick-Off 2020: 90 ngày vươn ra biển lớn

Buổi lễ Kick-Off 2020: 90 ngày vươn ra biển lớn

Tin tức/ 15.03.2020
[Zingnews] Hành trình tạo dựng 2 thương hiệu giáo dục của chàng sinh viên CNTT

[Zingnews] Hành trình tạo dựng 2 thương hiệu giáo dục của chàng sinh viên CNTT

Tin tức/ 15.03.2020
Ứng tuyển ngay LangmasterCareers