Ứng tuyển vị trí: CHUYÊN VIÊN TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
CHUYÊN VIÊN TỔ CHỨC SỰ KIỆN 0 VNĐ

Công tác tổ chức sự kiện:

- Làm viêc với bên hội trường, khách sạn, book phòng. Phối hợp với bên CSKH, sale để chốt số lượng, học viên, yêu cầu.

- Điều phối các mối quan hệ và đảm bảo nguồn lực để triển khai sự kiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở nhân sự xây dựng nội dung sự kiện, thiết kế và sản xuất ấn phẩm truyền thông, nhân sự triển khai tại sự kiện, những người liên quan đến sự kiện như lãnh đạo, khách mời….

- Đảm bảo chất lượng hình ảnh, nội dung của tất cả các hạng mục sản phẩm, dịch vụ sử dụng trong sự kiện.

- Chủ động lập kế hoạch triển khai dự án theo yêu cầu của công ty. 

- Xử lý các tình huống phát sinh

- Phối hợp cùng nhân sự trong Công ty triển khai các Event nội bộ của Công ty: Sinh nhật, Year-end Party,...

Báo cáo định kỳ: Báo cáo tới Quản lý trực tiếp định kỳ và khi có phát sinh

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Hỗ trợ trực tuyến