Ứng tuyển vị trí: CTV CONTENT VIRAL

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
CTV CONTENT VIRAL 3,000,000 VNĐ

Content Viral:

- Lên kế hoạch và trực tiếp sản xuất nội dung và hình ảnh, chia sẻ thông tin hữu ích về: cuộc sống, sự nghiệp, câu chuyện thành công,...

- Cập nhật tin tức phù hợp với các fanpage, group của công ty

- Bắt trend, sáng tạo kịch bản, nội dung, concept quay của video viral, đáp ứng nhu cầu hữu ích trong cuộc sống.

- Quản lý các trang fanpage facebook của công ty.

- Duyệt & trả lời nội dung bình luận.

- Check lại nội dung video và chỉnh sửa (nếu có).

Báo cáo định kỳ: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Công việc khác: Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

 

Hỗ trợ trực tuyến