Ứng tuyển vị trí: Trưởng phòng Thu hút Nhân tài (Khối Kinh doanh)

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
Trưởng phòng Thu hút Nhân tài (Khối Kinh doanh) 25,000,000 VNĐ

- Lập và triển khai kế hoạch tuyển dụng cho khối kinh doanh toàn tập đoàn

- Lập kế hoạch ngân sách, chỉ tiêu tuyển dụng khối kinh doanh hàng năm

- Triển khai thực thi ngân sách và chỉ tiêu hướng đến hiệu quả tài chính và hiệu quả nguồn lực. 

- Xây dựng, đào tạo và quản lý phòng Thu hút nhân tài (quy mô 6-8 nhân viên)

- Chủ động tìm kiếm, phát triển mạng lưới quan hệ với các ứng viên tiềm năng và tài năng trên thị trường để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng

- Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các nguồn tuyển dụng dài hạn như trường đại học, CLB sinh viên…

- Phối hợp phát triển thương hiệu tuyển dụng của doanh nghiệp

- Báo cáo trực tiếp: Tổng Giám đốc

Hỗ trợ trực tuyến