Ứng tuyển vị trí: CHUYÊN VIÊN MEDIA

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
CHUYÊN VIÊN MEDIA 15,000,000 VNĐ

Thiết kế:

- Quay chụp, cắt dựng video chuyên nghiệp.

- Sáng tạo các nội dung hình ảnh và video Viral cho thương hiệu.

- Lên ý tưởng & triển khai quay - dựng video theo yêu cầu của công ty.

- Phối hợp với nhân viên content, quay - dựng các video theo yêu cầu của từng dự án.

- Thực hiện công việc đã được Trưởng bộ phận phân công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

- Đáng giá chất lượng công việc, lập báo cáo đo lường hiệu quả công việc.

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Hỗ trợ trực tuyến