IT

New

TTS LẬP TRÌNH PHP

Trường Doanh nhân HBR tuyển dụng TTS lập trình PHP
Số lượng: 2 Hình thức: Internship,Fulltime Lương: 3-5 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa
Địa điểm: Số 139 Cầu Giấy, Hà Nội
New

LẬP TRÌNH VIÊN NODEJS (Yêu cầu kinh nghiệm)

Trường doanh nhân HBR tuyển dụng 03 Lập trình viên NODEJS
Số lượng: 3 Hình thức: Fulltime Lương: 12 - 15 triệu + thưởng dự án + phụ cấp
Địa điểm: 139 Cầu Giấy, Hà Nội
New

LẬP TRÌNH VIÊN PHP

Trường doanh nhân HBR tuyển dụng Lập trình viên PHP kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng làm việc tại Hà Nội, lương từ 12 - 20 triệu/tháng
Số lượng: 5 Hình thức: Fulltime Lương: Upto 15 triệu
Địa điểm: Số 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Số lương: 1 Hình thức: Fulltime
Lương: 10-15 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa
Địa điểm: Số 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Trường Doanh nhân HBR tuyển 01 Thiết kế Đồ họa (Graphic Designer) 10-15tr/tháng
Lọc thông tin