HBR, trải thảm đỏ - đón nhân tài !
Danh mục việc làm

Marketing

(8 vị trí đang tuyển)

Nhân sự

(2 vị trí đang tuyển)

Kinh doanh

(3 vị trí đang tuyển)

IT

(4 vị trí đang tuyển)
Nhận thông tin mới nhất về việc làm
tại HBR, click ngay !

Vị trí đang tuyển

Vị trí công việc Mức lương Deadline nộp hồ sơ Ứng tuyển
Hot
Làm việc tại: Số 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Upto 15 triệu 31/07/2019 Gửi hồ sơ
Hot
Làm việc tại: 139 Cầu Giấy, Hà Nội
12 - 15 triệu + thưởng dự án + phụ cấp 31/07/2019 Gửi hồ sơ
Hot
Làm việc tại: Số 139 Cầu Giấy, Hà Nội
7 - 9 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa + thưởng dự 31/07/2019 Gửi hồ sơ
Hot
Làm việc tại: Số 139 Cầu Giấy, Hà Nội
3-5 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa 31/07/2019 Gửi hồ sơ
Hot
Làm việc tại: Số 139 Cầu Giấy, Hà Nội
15 - 20 triệu/tháng + phụ cấp + thưởng KPI 31/07/2019 Gửi hồ sơ
Hot
Làm việc tại: Cầu Giấy, Hà Nội
7 - 9 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa 31/12/2018 Gửi hồ sơ
Vị trí công việc Mức lương Deadline nộp hồ sơ Ứng tuyển
New
Làm việc tại: Số 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Upto 15 triệu 31/07/2019 Gửi hồ sơ
New
Làm việc tại: 139 Cầu Giấy, Hà Nội
12 - 15 triệu + thưởng dự án + phụ cấp 31/07/2019 Gửi hồ sơ
New
Làm việc tại: Số 139 Cầu Giấy, Hà Nội
7 - 9 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa + thưởng dự 31/07/2019 Gửi hồ sơ
New
Làm việc tại: Số 139 Cầu Giấy, Hà Nội
3-5 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa 31/07/2019 Gửi hồ sơ
New
Làm việc tại: Số 139 Cầu Giấy, Hà Nội
15 - 20 triệu/tháng + phụ cấp + thưởng KPI 31/07/2019 Gửi hồ sơ
New
Làm việc tại: Cầu Giấy, Hà Nội
7 - 9 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa 31/12/2018 Gửi hồ sơ
Vị trí công việc Mức lương Deadline nộp hồ sơ Ứng tuyển
New
Làm việc tại: Số 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Upto 15 triệu 31/07/2019 Gửi hồ sơ
New
Làm việc tại: 139 Cầu Giấy, Hà Nội
12 - 15 triệu + thưởng dự án + phụ cấp 31/07/2019 Gửi hồ sơ
New
Làm việc tại: Số 139 Cầu Giấy, Hà Nội
7 - 9 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa + thưởng dự 31/07/2019 Gửi hồ sơ
New
Làm việc tại: Số 139 Cầu Giấy, Hà Nội
3-5 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa 31/07/2019 Gửi hồ sơ
New
Làm việc tại: Số 139 Cầu Giấy, Hà Nội
15 - 20 triệu/tháng + phụ cấp + thưởng KPI 31/07/2019 Gửi hồ sơ
New
Làm việc tại: Cầu Giấy, Hà Nội
7 - 9 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa 31/12/2018 Gửi hồ sơ
Tại sao nên chọn HBR
Tham gia miễn phí các khóa học của HBR
Có lộ trình phát triển bản thân rõ ràng, tham gia các khóa học về chuyên môn, kỹ năng liên tục...
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động