New

NHÂN VIÊN QUAY DỰNG VIDEO (VIDEO EDITOR)

Trường Doanh nhân HBR tuyển 02 Video Editor (full-time)
Số lượng: 1 Hình thức: Fulltime Lương: 8 - 12 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
New

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG ONLINE

Trường Doanh nhân HBR tuyển 10 Nhân viên CSKH Online
Số lượng: 10 Hình thức: Fulltime,Parttime Lương: 7 - 12triệu/tháng tùy theo năng lực
Địa điểm: Số 139 Cầu Giấy, Hà Nội
New

CHUYÊN VIÊN QUẢNG CÁO (FACEBOOK ADS)

Trường Doanh nhân HBR tuyển 02 Chuyên viên Facebook Ads
Số lượng: 2 Hình thức: Fulltime Lương: 10 - 15 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
New

CHUYÊN VIÊN CONTENT QUẢNG CÁO

Trường Doanh nhân HBR tuyển 02 Chuyên viên Nội dung Marketing
Số lượng: 2 Hình thức: Fulltime Lương: 8 - 9 triệu/tháng + thưởng KPIs + phụ cấp ăn trưa
Địa điểm: 139 Cầu Giấy, Hà Nội
New

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Trường Doanh nhân HBR tuyển 01 Thiết kế Đồ họa (Graphic Designer) 10-15tr/tháng
Số lượng: 1 Hình thức: Fulltime Lương: 10-15 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa
Địa điểm: Số 139 Cầu Giấy, Hà Nội
New

TTS LẬP TRÌNH PHP

Trường Doanh nhân HBR tuyển dụng TTS lập trình PHP
Số lượng: 2 Hình thức: Internship,Fulltime Lương: 3-5 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa
Địa điểm: Số 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Số lương: 1 Hình thức: Fulltime
Lương: 10-15 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa
Địa điểm: Số 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Trường Doanh nhân HBR tuyển 01 Thiết kế Đồ họa (Graphic Designer) 10-15tr/tháng
Lọc thông tin