Ứng tuyển vị trí: CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH SÁCH

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH SÁCH 11,000,000 VNĐ

Điều phối vận hành sách tại tập đoàn:

  • Quản lí các page Facebook của tập đoàn, nhắn tin tư vấn sản phẩm cho khách hàng. Gọi điện chốt đơn, lập hóa đơn và vận chuyển đơn sách cho khách hàng.
  • Theo dõi tổng hợp danh sách, quản lí các đơn hàng trên hệ thống của tập đoàn.
  • Phối hợp làm việc với đơn vị vận chuyển điều phối và theo dõi đơn hàng vận chuyển của khách.
  • Phụ trách quản lí kho sách và thống kê số lượng sách đang bán trong kho, số lượng sách đã bán trong tháng. Tổng hợp số lượng và theo dõi đơn hàng.
  • Tư vấn, xử lí các vấn đề của khách trước và sau bán.

Phụ trách các công việc hành chính:

  • Tổng hợp doanh thu sách bán ra hàng tháng.
  • Lên hợp đồng, tạm ứng, thanh toán hóa đơn cho các bên liên quan.
  • Báo cáo tính thưởng cho đội sale sách của công ty.

Báo cáo định kỳ:

- Báo cáo đo lường, đề xuất cải tiến.

- Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định và khi được yêu cầu.

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Hỗ trợ trực tuyến