Ứng tuyển vị trí: TRƯỞNG NHÓM SEO

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
TRƯỞNG NHÓM SEO 18,000,000 VNĐ

- Lên chiến lược, kế hoạch SEO

- Lên kế hoạch phân bổ công việc tối ưu onpage/content/internal links,...

- Review, đảm bảo công việc đã phân bổ đạt các tiêu chuẩn về chất lượng - số lượng và tiến độ được đề ra.

- Phối hợp bộ phận IT để chỉnh sửa các phần liên quan tới technical website và hoàn thành các khâu UX UI; cấu trúc website.

- Quản lý team và báo cáo tiến độ định kỳ theo tuần, tháng, quý và năm

Hỗ trợ trực tuyến