Ứng tuyển vị trí: TRƯỞNG KHỐI ĐÀO TẠO

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
TRƯỞNG KHỐI ĐÀO TẠO 40,000,000 VNĐ

HeadTeacher:

- Giảng dạy, đào tạo học viên: 

  • Giảng dạy chuyên sâu các kĩ năng của bài thi IELTS theo mục tiêu đề ra của học viên theo giáo trình được biên soạn bởi LangGo

  • Nhận lớp theo sắp xếp của nhân viên Điều phối Giảng viên

  • Tham gia đề xuất, cải tiến và phát triển chương trình giảng dạy, phương pháp dạy

- Quản lý, đào tạo Giảng viên:

  • Quản lý khối Giảng viên IELTS quy mô 20 - 25 Giảng viên

  • Đào tạo hội nhập, kỹ năng sư phạm cho các Giảng viên

  • Giám sát chất lượng giảng dạy của các Giảng viên 

- Tham gia nghiên cứu phát triển sản phẩm, viết sách

Báo cáo định kỳ:

- Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định và khi được yêu cầu

Công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia một số hoạt động truyền thông (phối hợp với ban marketing sản xuất nội dung truyền thông), xây dựng hình ảnh của trung tâm,...

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

Hỗ trợ trực tuyến