Ứng tuyển vị trí: TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH B2B

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH B2B 0 VNĐ

Tư vấn:

- Xây dựng và phát triển kinh doanh kênh khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu với Chương trình Huấn luyện kinh doanh 2 năm cùng TGĐ HBR Holdings hoặc các chương trình hội thảo chuyên sâu.

- Xây dựng, phát triển kế hoạch kinh doanh đảm bảo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu được giao.

- Quản lý đội ngũ chuyên viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số;

- Chịu trách nhiệm phối hợp tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh;

- Xây dựng, tối ưu quy trình bán hàng từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sales;

- Đảm bảo tất cả hoạt động kinh doanh tuân thủ quy trình làm việc của công ty và các yêu cầu pháp lý theo luật định.

Báo cáo: Báo cáo về các kết quả kinh doanh, doanh thu và chi phí; đưa ra các dự báo trước ban điều hành

Yêu cầu khác: 

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Hỗ trợ trực tuyến