Ứng tuyển vị trí: NHÂN VIÊN TELEMARKETING

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
NHÂN VIÊN TELEMARKETING 8,000,000 VNĐ

Telemarketing:

- Tiếp nhận data có sẵn, liên hệ mời khách hàng đến trung tâm trải nghiệm 

- Chuyển thông tin khách hàng đến trung tâm cho bộ phận tư vấn chốt hợp đồng, nếu chốt thành công sẽ được nhận % hoa hồng

- Hỗ trợ khách hàng đến trung tâm

Báo cáo định kỳ: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Hỗ trợ trực tuyến