Ứng tuyển vị trí: CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OFFLINE (R&D)

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OFFLINE (R&D) 22,000,000 VNĐ

Nghiên cứu & Phát triển sản phẩm khóa học TAGT Offline

- Nghiên cứu thị trường về tiếng Anh giao tiếp

- Biên soạn giáo trình, tư liệu giảng dạy (slide, video, hình ảnh).

- Thiết kế và đo lường hiệu quả, từ đó lên kế hoạch điều chỉnh nội dung giảng dạy.

- Hỗ trợ các giáo viên tài liệu dạy bổ sung

Dạy học:

- Nhận 1-2 lớp dạy ở trung tâm để có trải nghiệm thực tế về sản phẩm.

Đào tạo: Đào tạo các bộ phận liên quan (Giảng viên, trợ giảng, sales, marketing) về sản phẩm mới sau khi hoàn thiện

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

 

Hỗ trợ trực tuyến