Ứng tuyển vị trí: CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM SÁCH (R&D SÁCH)

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM SÁCH (R&D SÁCH) 15,000,000 VNĐ

Nghiên cứu & Phát triển sản phẩm:

- Nghiên cứu về thị trường sách Tiếng Anh căn bản, Tiếng Anh giao tiếp.

- Trực tiếp nghiên cứu các nguồn học liệu, biên soạn, biên tập các sản phẩm sách học Tiếng Anh của Langmaster.

- Viết sách và thiết kế các sản phẩm bổ trợ đi kèm sách.

- Quản lý chất lượng sách, trực tiếp lắng nghe, tiếp nhận, xử lý phản hồi của học viên về chất lượng sách.

- Hỗ trợ trưởng dự án sách trong các hoạt động đào tạo sản phẩm cho đội sale, marketing sau khi hoàn thiện

Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc sau giờ học & khi được yêu cầu.

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Hỗ trợ trực tuyến