Ứng tuyển vị trí: CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO 15,000,000 VNĐ

Đào tạo:

- Tìm hiểu & nắm vững toàn bộ các thông tin liên quan đến công ty, tập đoàn & các sản phẩm chiến lược. 

- Thực hiện đào tạo các nội dung hội nhập cho nhân viên nội bộ và các nội dung liên quan đến các kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc cơ bản, các quy trình bán hàng, các quy trình thực hiện công việc nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm.

- Xây dựng tài liệu đào tạo, tài liệu bán hàng & tiêu chuẩn sản phẩm (Slide, clip…).

- Xây dựng, thiết lập, triển khai & giám sát việc nâng cao tiêu chuẩn của các bộ phận, phòng ban trong công việc. Đảm bảo công tác đào tạo & triển khai được đầy đủ, đúng.

- Tổ chức, sắp xếp các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu và kế hoạch đề ra; Lựa chọn đối tác đào tạo phù hợp và có chất lượng.

- Quản lý toàn bộ tài liệu, dữ liệu đào tạo bằng văn bản & bản mềm. Đảm bảo dữ liệu thông suốt, đúng & báo cáo kịp thời khi được yêu cầu.

Phát triển thương hiệu:

- Phối hợp với TTNB tổ chức các hoạt động phong trào, sự kiện công ty (Định kỳ/phát sinh) tổ chức nhằm gia tăng sức mạnh đoàn kết nội bộ, xây dựng phát triển Văn hóa công ty.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyên truyền về lịch sử Tập đoàn, các chế độ chính sách nhân sự, các chiến lược và mục tiêu kinh doanh của Tập đoàn...

Báo cáo định kỳ:

- Báo cáo đo lường, đề xuất cải tiến đào tạo.

- Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định và khi được yêu cầu.

Công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Hỗ trợ trực tuyến