Ứng tuyển vị trí: CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ 0 VNĐ

Công việc chính:

- Tư vấn, hỗ trợ cấp trên đưa ra các biện pháp kiểm soát cho các vấn đề pháp lý cho hệ thống

- Thực hiện triển khai các thủ tục về pháp lý liên quan đến hoạt động của hệ thống

- Xây dựng, soạn thảo, thẩm định tính pháp lý của các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, thỏa thuận, cam kết, văn bản pháp luật,... của hệ thống

- Tham gia vào việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp của hệ thống

- Lưu trữ các giấy tờ, hồ sơ pháp lý liên quan

Công việc khác:

- Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định và khi được yêu cầu.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

Hỗ trợ trực tuyến