Ứng tuyển vị trí: TRƯỞNG NHÓM CONTENT QUẢNG CÁO

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
TRƯỞNG NHÓM CONTENT QUẢNG CÁO 18,000,000 VNĐ

Công việc chính:

- Quản lý nội dung content quảng cáo trên các kênh Social, Website, Langding page, Facebook,....

- Quản lý team content marketing của phòng marketing HBR. Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm lên ý tưởng bài viết, trình bày nội dung) trên Fanpage, Website.

- Quản trị và phát triển các kênh social media như: Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube...

- Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông như Social Content, Video Content, Ad Content, Landing Page, PR, Email marketing, ...

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan đảm bảo các kế hoạch brand/marketing/truyền thông được thực hiện xuyên suốt và hiệu quả.

- Quản lý, hướng dẫn, đào tạo, kiểm soát chất lượng công việc của các thành viên trong team.

- Nghiên cứu insight khách hàng, lập báo cáo theo tuần, tháng, quý.

- Những công việc khác theo phân công của cấp trên

Báo cáo định kỳ: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Hỗ trợ trực tuyến