Nhân sự

New

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ (mảng Tuyển dụng)

Trường Doanh nhân HBR tuyển 02 Chuyên viên Nhân sự (mảng Tuyển dụng)
Số lượng: 2 Hình thức: Fulltime Lương: 7 - 9 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
New

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

Trường Doanh nhân HBR tuyển 01 Chuyên viên Tuyển dụng
Số lượng: 3 Hình thức: Fulltime Lương: 8 - 11 triệu/tháng + lương KPIs + phụ cấp ăn trưa
Địa điểm: Số 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Lọc thông tin