Marketing

New

NHÂN VIÊN QUAY DỰNG VIDEO (VIDEO EDITOR)

Trường Doanh nhân HBR tuyển 02 Video Editor (full-time)
Số lượng: 1 Hình thức: Fulltime Lương: 8 - 12 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
New

CHUYÊN VIÊN QUẢNG CÁO (FACEBOOK ADS)

Trường Doanh nhân HBR tuyển 02 Chuyên viên Facebook Ads
Số lượng: 2 Hình thức: Fulltime Lương: 10 - 15 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
New

CHUYÊN VIÊN CONTENT QUẢNG CÁO

Trường Doanh nhân HBR tuyển 02 Chuyên viên Nội dung Marketing
Số lượng: 2 Hình thức: Fulltime Lương: 8 - 9 triệu/tháng + thưởng KPIs + phụ cấp ăn trưa
Địa điểm: 139 Cầu Giấy, Hà Nội
New

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Trường Doanh nhân HBR tuyển 01 Thiết kế Đồ họa (Graphic Designer) 10-15tr/tháng
Số lượng: 1 Hình thức: Fulltime Lương: 10-15 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa
Địa điểm: Số 139 Cầu Giấy, Hà Nội
New

CHUYÊN VIÊN TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Trường Doanh nhân HBR tuyển 01 Nhân viên Tổ chức Sự kiện
Số lượng: 1 Hình thức: Fulltime Lương: 6 - 8 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa + thưởng dự án
Địa điểm: 139 Cầu Giấy, Hà Nội

CHUYÊN VIÊN SEO

Số lượng: 1 Hình thức: Fulltime Lương: 8 - 11 TRIỆU
Địa điểm: Số 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Số lương: 1 Hình thức: Fulltime
Lương: 10-15 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa
Địa điểm: Số 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Trường Doanh nhân HBR tuyển 01 Thiết kế Đồ họa (Graphic Designer) 10-15tr/tháng
Lọc thông tin